Prejav Danka, ktorý sa “nezmestil” do programu osláv na Devíne 5.7.2017

danko-devin

Priatelia, dnes oslavujeme štátny sviatok sv. Cyrila sv. Metoda. Celonárodné oslavy príchodu vierozvestcov sú dnes na hrade Devín. Podľa protokolu Úradu vlády Slovenskej republiky údajne nie je vhodné, aby vystúpil aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky, prinášam Vám príhovor predsedu NRSR a Slovenskej národnej strany JUDr. Andreja Danka aspoň prostredníctvom svojej stránky, keďže sa “nezmestil” do oficiálneho protokolárneho scenára. Žiaľ, aj o tomto je život v koalícii…
Drahí krajania, ctení hostia
Staroslávny Devín opäť ožíva. Práve na týchto miestach cítim, že sú posvätené životom našich predkov. Ak je niekde zakódované spoločné vedomie slovenského národa, bude to práve tu, kde dnes hrdo stojíme.
V lete roku 863 vkročili na slovenskú zem dvaja múdri muži, solúnski bratia Konštantín a Metod. Z Byzancie priviezli vedomosti a skúsenosti, ktoré knieža Rastislav potreboval na riadenie svojej ríše. Konštantín vynikal v teológii a bol skvelým diplomatom. Jeho brat Metod bol podkutým právnikom s výbornými organizačnými schopnosťami. Prezieravý Rastislav vo svojej žiadosti byzantskému cisárovi Michalovi III. píše:
„ Božou milosťou zdraví sme. Bo prišli k nám učitelia mnohí, kresťania z Vlách, i z Grécka i z Nemiec, učiac nás rozlične. Ale my Sloveni, sme prostý ľud a nemáme takého, kto by nás napravil na pravdu a zmysel Písma nám povedal. Vladyka, pošli nám takého muža, ktorý nám zavedie všeobecnú spravodlivosť. Lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychodí.“
Cisár Byzancie Michal III. súhlasil a týmito slovami vyzval Konštantína, aby sa misie ujal:
„Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovenčinou.“
Misia solúnskych bratov na Veľkú Moravu mala christianizačný, lingvistický, aj politický charakter. Som človek, ktorý si ctí tradície a dejiny vnímam ako živú a nedeliteľnú súčasť našej existencie. Preto ma pri hlbšom skúmaní zaujal ďalší rozmer pôsobenia Cyrila a Metoda – a tým je rozmer štátotvorný. Bratia Cyril a Metod sú v celom slovanskom svete uctievaní ako apoštoli. Ich posolstvo na Veľkú Moravu sa vníma v úžšom zornom poli – ako čisto kresťanská misia. Ale kresťanstvo bolo v našich končinách rozšírené dávno pred ich príchodom. Cyrilo-metodská duchovná tradícia je pre Slovákov po stáročia silnou oporou národného bytia. Preto sme si zvykli pripomínať svätého Cyrila a svätého Metoda, len ako zvestovateľov kresťanskej viery. Títo odvážni a prezieraví muži však priniesli našim slovenským predkom aj moderný jazyk a právny poriadok.
Konštantínov predslov k svätému písmu Proglas patrí medzi najväčšie literárne skvosty slovanského písomníctva. Metodov Nomokánon a Zákon sudnyj ľjudem je ukážkou právnického majstrovstva. Tieto významné diela sú aj dnes základom celej stredovekej slovanskej kultúry. Devín je tichým, no majestátnym svedkom zrodu staroslovenskej identity.
Na tejto vzácnej pôde by som rád vyjadril úctu a obdiv dvom mužom. Neboli slovenského pôvodu, ale ovládali náš jazyk, a teda mali blízko k našej kultúre. Pochopili, že každý národ má právo určovať svoj osud. Preto nám sprostredkovali Božiu vôľu v rodnom staroslovenskom jazyku. Majstrovstvo svätého Cyrila bolo také veľké, že dokázal presvedčiť vtedajší obmedzený náhľad na používanie liturgických jazykov. Svoje srdce vložil do obhajoby staroslovenčiny ako štvrtého oficiálneho bohoslužobného jazyka stredovekého sveta. Pápež Hadrián II. v roku 868 v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore schválil staroslovenčinu ako štvrtý jazyk západnej cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Takýto čin žiadny pápež až do 20. storočia nezopakoval. V tomto slávnom rímskom Božom chráme sa aj prvýkrát slúžila svätá omša v reči našich slovenských predkov.
My Slováci sa často pozeráme na svoj vlastný svet veľmi kriticky. Úprimne, neviem pochopiť prečo? Na príklade dvoch výnimočných gréckych učencov by sme si mali uvedomiť, že milovať slovenský jazyk, uctievať kresťanskú vieru a dodržiavať zákony našich predkov, je právo, ale aj povinnosť nás všetkých. Títo svätí muži už v 9. storočí ukázali slovenskému ľudu, že môže byť rovnocenným partnerom všetkých národov. Postavili nás na úroveň najvyspelejších štátov stredovekej Európy. Pýtam sa, prečo sa viac neriadime ich odkazom aj dnes? Veď sme si ho sami zakotvili v Ústave Slovenskej republiky.
Svätý Cyril a svätý Metod sa medzičasom stali spolupatrónmi Európy. Znamená to, že európske národy nám týmto vyjadrili úctu a obdiv za to, že sme cyrilo-metodský duchovný odkaz neochvejne zachovávali pre ďalšie pokolenia viac ako tisícsto rokov. Budem úprimne rád, ak naše dejiny prestaneme vnímať ako kus potlačeného papiera v učebniciach. Slovensko sa zrodilo práve na týchto miestach, ktoré nesú silný odkaz solúnskych bratov. Náš národ nevznikol náhodne. Slováci majú svoj príbeh. Súčasnosť nám ukazuje, že je to príbeh úspešný. Za necelé štvrťstoročie sme dokázali prekonať mnohé prekážky a spoločne budujeme silný štát, ktorý má pred sebou nádejnú perspektívu. Je dôležité, aby sme vedome poznávali a skutočne aj poznali naše korene. Tie siahajú až ku vierozvestcom – svätému Cyrilovi a svätému Metodovi. Len poznanie je cestou k slobode ducha, a slobodný duch znamená zdravé sebavedomie. To sebavedomie a vieru v samých seba, ktoré tak veľmi potrebujeme v súčasnosti. Svet, v ktorom sa ocitla naša moderná, demokratická slovenská štátnosť, si vyžaduje odvážne a prezieravé činy nás všetkých. Nemáme čas na malicherné škriepky, nestavajme brata proti bratovi, otca proti synovi, matku voči dcére. Buďme ohľaduplní, zachovávajme úctu jeden voči druhému. Slušnosť je hodnota, ktorá na Slovensku musí zažiť renesanciu. Dôstojne si chráňme naše hodnoty a tradície, lebo sú živou vodou nášho bytia.
O niekoľko dní si pripomenieme 25. výročie deklarácie zvrchovanosti slovenského národa. Želám si, aby bol slovenský národ a všetci občania Slovenskej republiky suverénnymi nositeľmi cnostných myšlienok vierozvestcov – svätého Cyrila a svätého Metoda. Našej vlasti želám, aby ju sprevádzal duch múdrosti a veľkorysosti solúnskych bratov. Ako predstaviteľ slovenského zákonodárného zboru si dovolím na záver vysloviť želanie, ktoré pre Slovensko napísal svätý Cyril na sklonku svojej životnej púte:
„Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou tvojou zhliadni. A nevydaj, čo je naše, cudzím, a neobráť nás za korisť národom pohanským.“
JUDr. Andrej Danko
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Slovenskej národnej strany
Devín, 5.7.2017

Zdroj: SNS na FB https://archive.is/FAgYt

https://archive.is/jlTcs

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s